Pierwsza pomoc na świetlicy

Dnia 26.02.2018 r. w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną p. Anną Szekowską. Pani Ania rozmawiała z dziećmi o sposobach udzielania pierwszej pomocy i sposobie zachowania się w razie wypadku. Dzieci mogły poćwiczyć ułożenie w pozycji bezpiecznej i bandażowanie poszkodowanych.