Podziękowania dla p. Renaty Galińskiej i rodziców kl. 3