Podziękowania dla p. Zofii Kruszewskiej i rodziców kl. 6a