Podziękowania dla p. Wojciecha Wysockiego i p. Tadeusza Orzechowskiego