Czytamy w grupie "Tygryski"

Nasze przedszkole, popierając ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom" zapoczątkowało serię spotkań "Rodzice czytają". Pierwsza na ochotnika zgłosiła się mama Maksia, Pani Magdalena. Ale syn był z niej dumny. A mama.... spisała się na medal... pięknie przeczytała „Czerwonego Kapturka” „Tygryska” i „Królewnę Śnieżkę”. Pani Magdalenie dziękujemy, że zgodziła się do nas przyjść i poświęcić naszym dzieciakom czas Uśmiech.

Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników.

Autor: M. Wyganowska, K. Płochocka