Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych

Zapraszamy wszystkie dzieci od 1 września 2020r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, przedszkole będzie funkcjonowało z pewnymi ograniczeniami, zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Prosimy do przedszkola przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

Ze względu na godziny śniadań oraz punktualność w rozpoczynaniu z dziećmi zajęć dydaktycznych, wskazane jest aby dzieci były przyprowadzone do godziny 8.30.(dzieci sześcioletnie - wskazana godzina 8.00)

Rodzice dzieci 3-letnich będą mogli przez pierwsze dwa tygodnie, wejść z dzieckiem na teren przedszkola bezpośrednio pod salę dziecka. Nie wchodzimy z dzieckiem do sali.

Na teren przedszkola może wejść wyłącznie jeden rodzic z dzieckiem, z zachowaniem dystansu 2m., w osłonie ust i nosa oraz w rękawiczkach bądź po zdezynfekowaniu rąk.

 

Pozostali rodzice wchodzą do części wspólnej (z zachowaniem dystansu, osłonie ust i nosa i zdezynfekowaniu rąk) i przekazują dziecko pracownikowi przedszkola.

Od dnia 1 września wszystkich rodziców dzieci przedszkolnych prosimy o zalogowanie się do dziennika elektronicznego. Wszystkie informacje na temat funkcjonowania poszczególnych grup będą przekazywane drogą mailową tylko i wyłącznie przez WYCHOWAWCÓW.

Wszystkich Państwa prosimy o zapoznanie i stosowanie się do zaleceń zawartych w poniższym regulaminie funkcjonowania przedszkola w Okuniewie.

Zasady funkcjonowania ZSP Przedszkola w Okuniewie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2