Zasady obsługi interesantów

Zmiany od dnia 23.02. 2021

ZARZĄDZENIE nr 11/02/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie
z dnia 23 lutego 2021r.
w sprawie zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej
COVID-19 i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczniów
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie

Na podstawie §24 ust 5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W okresie od dnia 23 lutego 2021r. do odwołania:
1) sprawy urzędowe należy załatwiać: telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, bądź jeśli nie są pilne - w późniejszym terminie;
2) kontakt z nauczycielem odbywa się jedynie za pomocą platformy Teams, telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
3) teren szkoły jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesanta.
4) w części wspólnej szkoły (pomieszczenie przy wejściu głównym) może przebywać maksymalnie jedna osoba. Każda osoba ma obowiązek osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
5) przy wejściu głównym znajduje się skrzynka, gdzie przyjmowane są dokumenty.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do odwołania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Okuniewie obowiązują ograniczenia w obsłudze interesantów. Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dostęp interesantów do szkoły jest możliwy tylko dla osób wcześniej  umówionych, za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (m.in. telefon, mail, dziennik elektroniczny). 

Do sekretariatu może wejść tylko jedna osoba, która jest zobowiązana do zachowania dystansu społecznego min. 1,5m., osłony ust i nosa oraz po zdezynfekowaniu rąk lub założeniu rękawiczek jednorazowych.

Interesanci są rejestrowani w rejestrze wizyt w budynku szkoły.

Na teren przedszkola i szkoły rodzic przyprowadza dziecko do tzw. strefy wspólnej, nie wchodzi z dzieckiem na teren placówki.