Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 2 września odbyło się symboliczne ślubowanie klas pierwszych. Jego przebieg różnił się od uroczystości tego typu  z ubiegłych lat z racji pandemicznej sytuacji w kraju. W uroczystości tej zabrakło Rodziców i bliskich naszych Pierwszoklasistów. Nie mniej uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Pani Dyrektor tradycyjnie pasowała Pierwszoklasistów na uczniów i tym samym stali się oni pełnoprawnymi członkami naszej Społeczności Szkolnej. Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców.  

Wychowawczynie klas pierwszych 

p. E. Niedziałek i p. E. Piotrowska