Zabawy na świeżym powietrzu - grupa Rybki

Autor: p. H. Grądzka