Bezpieczna droga do przedszkola - Grupa Papużki

     Papużki zapoznały się z zasadami ruchu drogowego.W trakcie zajęć wykorzystano prezentację multimedialną dzięki którym dzieci poznały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy.

Autor: p. E. Szczepańska