Najmłodsi uczą się dbać o naturę - Grupa Żyrafki

       W ostatnim czasie przedszkolaki brały udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Kubusiowi przyjaciele natury”. Przy tej okazji uczyły się dbać o przyrodę. Dowiedziały się, jak troszczyć się o rośliny, jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie, dlaczego warto się ruszać , jeść  owoce i warzywa. Nauczyły się także, że woda i powietrze są niezbędne do życia i jak należy je szanować. Utrwalały sposób segregowania śmieci oraz przekonanie, że człowiek ma ogromny wpływ na środowisko, w jakim żyje. Wykonały piękne prace wykorzystując  surowce wtórne, aby się przekonać, że wiele rzeczy można wykorzystać nie jeden raz.

       Kształtując w maluchach wrażliwość na otaczający świat oraz szacunek do środowiska, dajemy im podstawy do świadomego i zrównoważonego budowania swojej przyszłości.

A. Stankowska-Cieśluk

Autor: Wychowawcy grupy