Zajęcia przyrodnicze w kl. 3

Na zajęciach edukacji przyrodniczej uczniowie klasy 3 wybrali się na wycieczkę do pobliskiego lasu. Mieli tam doskonałą okazję obserwowania poszczególnych warstw lasu i jego mieszkańców.
Wykonali również plakaty dotyczące ochrony leśnych zwierząt.

Autor: p.A.Knap