Zawody

Dzieci z grupy Pszczółki poznały różne zawody wykonywane przez osoby dorosłe. Opowiadały o zawodach swoich rodziców oraz odgadywały zagadki na temat wykonywanego zawodu. Pszczółki losowały różne akcesoria, które musieli dopasować do danego zawodu. Na koniec zajęć każde dziecko rysowało pracę pt. „ Jak dorosnę, to będę… " . 

Autor: K. Krupa