Podziękowanie p. B. Podgórskiej oraz rodzicom kl. 5