Konkurs biblioteczny na portret postaci z wiersza Jana Brzechwy

   W dniach 8-15 maja 2017 r. odbyła się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

   W naszej szkole z tej okazji bibliotekarka p. Aldona Gniado czytała uczniom klas 1-3 SP wiersze  patrona naszej szkoły Jana Brzechwy. Zadaniem dzieci było narysowanie portretu postaci z ulubionego wiersza.

   Na konkurs wpłynęły 24 prace. Oceniając staranność wykonania pracy, kreatywność oraz walory artystyczne komisja w składzie:

- Aldona Gniado,

- Barbara Podgórska,

- Urszula Woźnica, przyznała:

  •  I miejsce – Kinga Tarsalewska – kl. 2a, Ireneusz Piasecki – kl. 3a,
  •  II miejsce – Zuzanna Rosik - kl. 1, Gabriela Gniado - kl. 3a,
  •  III miejsce - Barbara Załęska - kl.2b,
  • wyróżnienia

          Jan Grzeszczak – kl.1,

          Zuzanna Ćwikła – kl. 2b,

          Jagoda Głowacka – kl. 2b,

          Mateusz Zając – kl.1,

          Antoni Tyborowski – kl. 2b.

                                                                                             Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów artystycznych

Autor: Aldona Gniado