Spacer na skrzyżowanie - Papużki

Grupa Papużek podczas zajęć zapoznała się z zasadami ruchu dla pieszych i ze znakami drogowymi. Dzieci stworzyły makietę ulicy, którą potem wykorzystały do zabawy podczas czasu wolnego w przedszkolu. Papużki wybrały się również na pobliskie przejście dla pieszych obserwując pojazdy w ruchu drogowym a także szukały przy drodze poznanych już znaków. 

Autor: K. Krupa