Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie

05-079 Okuniew ul. Szkolna 4

Przejdź do strony głównej

Piątek, 22 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start / Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie jest Gmina Halinów.

www.halinow.pl 

Nadzór pedagogiczny nad działalnością Zespołu sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

www.kuratorium.waw.pl

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora zespołu i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego programu nauczania.

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Zasady funkcjonowania
Data utworzenia:2017-01-19
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:Wioletta Ceglińska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:290
Rejestr zmian: