Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie

05-079 Okuniew ul. Szkolna 4

Przejdź do strony głównej

Piątek, 22 stycznia 2021

Jesteś tutaj: Start / Praca

Praca

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

informatyk

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Okuniewie

ul. Szkolna 4, 05 – 079 Okuniew

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Kamil Sierakowski zamieszkały w Wołominie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Kamil Sierakowski posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku informatyka.

Doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna gwarantują  fachową i rzetelną realizację powierzonych obowiązków.

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie

/-/ Wioletta Ceglińska

 

Okuniew, dnia 16 grudnia 2019r.


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

główny księgowy

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Okuniewie

ul. Szkolna 4, 05 – 079 Okuniew

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jadwiga Stoczewska zamieszkała w Okuniewie.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Jadwiga Stoczewska posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego.

Doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wiedza merytoryczna gwarantują  fachową i rzetelną realizację powierzonych obowiązków.

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Okuniewie

/-/ Wioletta Ceglińska

 

 Okuniew, dnia 21 października 2019r.


 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy


 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W OKUNIEWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY (SPRZĄTACZKA)

 

1. Wymagania formalne

 • minimum wykształcenie zawodowe
 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

 

2. Wymagania dodatkowe

 • pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość
 • komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności organizacyjne
 • punktualność
 • współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole
 • utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania
 • realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

3. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy - pełen etat
 • zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy
 • praca 2 - zmianowa
 • wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Okuniewie
 • rozpoczęcie zatrudnienia: czerwiec 2019 roku

 

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie o pracę
 • CV
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • zaświadczenie BHP (jeśli jest aktualne)
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór dostępny w szkole)

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesłać do 10 czerwca 2019 r. na adres mailowy: szkolaokuniew@halinow.pl  lub złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Decyduje data wpływu. Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 7837124

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Praca
Data utworzenia:2017-01-19
Załączniki:
Osoba sporządzająca dokument:Wioletta Ceglińska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Dokument wyświetlono:643
Rejestr zmian: