Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

"Stawiamy na wiedzę!

Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów"  

 


Wszystkie aktualne informacje dla szkoły i przedszkola znajdują się w zakładce INFORMACJE BIEŻĄCE


1000 powodów, by czytać

 plakat 1000 książek


SZANOWNI PAŃSTWO

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Nauczyciele i uczniowie spotykają się na platformie Microsoft Teams. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym, z zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiających połączenie się z uczniami: Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny.

Wszyscy uczniowie klas 1 – 8 mają obowiązek czynnego uczestnictwa w lekcjach zgodnie ze swoim planem lekcji.

Uczniowie łączą się z nauczycielem w godzinach trwania zajęć. Lekcje trwają 45 minut. Każdy powinien mieć sprawny mikrofon i kamerę.

Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w klasach 4-8 również odbywają się w formie zdalnej. W zajęciach tych uczestniczą wszyscy Ci, których rodzice podpisali informacje o przydzielonych uczniom zajęciach.

Nauczyciel sprawdza na początku zajęć frekwencję, wpisując w dzienniku „oz”- obecny zdalnie.

O problemach związanych z nauczaniem na odległość, rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę klasy.

Przedszkole i oddziały przedszkolne  zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają w formie stacjonarnej.

Przypominam jednocześnie, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wyjaśniamy, że:
„2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

Zasady funkcjonowania szkoły podczas pracy zdalnej (od dnia 9.11) - zakładka: informacje bieżące.

Dyrektor ZSP w Okuniewie

Wioletta Ceglińska

 

Aktualności