Teatralne zajęcia unijne w klasie 1a

Uczymy się przez zabawę. 

Autor: p.E.Niedziałek