Drugoklasiści w miejscu pamięci w Okuniewie

Uczniowie klas drugich to mali patrioci.
Aby uczcić pamięć poległych w II wojnie światowej, w dniu 04.09.2019 udali się do miejsca pamięci w Okuniewie i zapalili znicze.

Autor: wych. E.Niedziałek, A.Knap