TURNIEJ WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SIECI

Zachęcamy do udziału w TURNIEJU WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W SIECI dla uczniów klas 1-8

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ ONLINE: 15 MARCA 2021

1. Turniej skierowany jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców.

2. Stopień trudności pytań w quizie uzależniony jest od kategorii wiekowej: klasy 1-3 / 4-6 / 7-8.

3. BNET-KI przyznamy ze względu na liczbę uczniów biorących udział w turnieju, na poprawność udzielonych odpowiedzi oraz na liczbę przesłanych prac (nieobowiązkowe).

 4. Uczeń przystępując do quizu wpisuje swoje imię oraz kod szkoły (przekazany przez nauczyciela).

5. Przewidywany czas trwania quizu (wypełnianego przez ucznia online) – 15 minut.

 

Zadaniem uczniów jest jednorazowe przystąpienie do quizu (aktywnego wyłącznie) 15 marca w godz. 8.00-20.00.
 
REGULAMIN KONKURSU:
https://bnet.info.pl/wp-content/uploads/2020/09/BNET-2021-Regulamin.pdf