Pracownicy administracji i obsługi

Beata Szmurło – starszy referent ds. osobowych,

Jadwiga Stoczewska – główna księgowa,

Marzena Tyborowska - obsługa sekretariatu

 

Agata Kostka – pracownik obsługi

Teresa Piwowarska - pracownik obsługi

Marta Bielawska – pracownik obsługi

Justyna Niemyjska - pracownik obsługi

Agnieszka Klepacka - pracownik obsługi

Iwona Rak – pomoc nauczyciela w przedszkolu 

Barbara Wyganowska – pomoc nauczyciela w przedszkolu

Ewelina Popławska – pomoc nauczyciela w przedszkolu

Elżbieta Olek – pomoc nauczyciela w przedszkolu

Urszula Wysocka - pomoc nauczyciela

Wojciech Wysocki – konserwator

Sylwester Wnuk – pracownik obsługi