Konkursy przedmiotowe 2022_2023

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2022/2023

  https://konkursy.mscdn.pl/ 

W bieżącym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego. Organizatorem konkursów językowych jest MKO, a konkursu informatycznego OEIiZK.

 

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 43 z dnia 14 września 2022 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023.

 

Regulamin i harmonogramy znajdują się w zakładce Regulamin i załączniki.

 

Obowiązujące programy merytoryczne w zakładce Programy merytoryczne.

 

Istotne informacje:

 

 - Tak jak w roku ubiegłym harmonogramy konkursów przedmiotowych wymagają przeprowadzenia w jednym dniu dwóch konkursów, w różnych godzinach. 
 - Wglądy odbywają się w trybie bezpośrednim. Regulamin określa możliwość wglądu w odniesieniu do uzyskanego przez uczestnika wyniku.
 - Tytuł finalisty uzyskają ci uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia.