Dyżur wakacyjny 2021

Szanowni Rodzice.

W roku szkolnym 2020/2021 dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu będzie w miesiącu lipcu.

Prosimy o przemyślane wypełnienie deklaracji o korzystaniu dziecka z dyżuru wakacyjnego. Jest to bardzo ważne przy planowaniu urlopów dla naszych nauczycielek wychowania przedszkolnego. 
Dlatego prosimy o rozwagę w deklarowaniu dyżuru, a także bieżące informowanie nas o każdej zmianie w Państwa planach. 

Deklaracja korzystania z dyżuru wakacyjnego - Okuniew

Upoważnienie do odbioru dziecka (dla dzieci z innej jednostki niż ZSP w Okuniewie)

Deklaracje składamy osobiście od dnia 12 kwietnia 2021r do 31 maja 2021r. w budynku szkoły - urna przy głównym wejściu (ul.Szkolna 4) w godzinach 7.30-15.30 lub wysyłamy skan na adres mailowy szkolaokuniew@halinow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu 22 7837124

 Deklaracje złożone po terminie będą oczekiwały na liście rezerwowej.

 

 Przedszkole w ZSP w Halinowie pełni dyżur wakacyjny w sierpniu 2021 roku. 

Prosimy o rozważne wypełnienie deklaracji woli korzystania dziecka z dyżuru wakacyjnego, a także bieżące informowanie nas o każdej zmianie w Państwa planach. Jest to bardzo ważne przy planowaniu urlopów dla nauczycielek wychowania przedszkolnego. 

  1. Deklarację woli korzystania dziecka z dyżuru wakacyjnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie rodzice składają w sekretariacie Zespołu – Halinów, ul. Okuniewska 115, tel. 783 – 60- 90 w godzinach 8.00 – 16.00. Termin składania dokumentów podany na stronie http://zs-halinow.edu.pl/
  2. Rodzice dziecka z innej jednostki niż ZSP w Halinowie zobowiązani są wypełnić Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola lub Oddziałów Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.
  3. Rodzice dzieci z ZSP w Halinowie wypełniają upoważnienie tylko w przypadku zmiany danych osób upoważnionych.

Deklaracja - dyżur wakacyjny w Halinowie

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

Wyprawka dziecka na dyżur wakacyjny w ZSP w Okuniewie