Akcja "Lato w Gminie" 2020

Akcja „Lato w gminie” dla dzieci  SP  od 29 czerwca 2020r. do 17 lipca 2020r. w godz. 8.00 – 16.00, w :

  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów (dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie,  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie i Szkoły Podstawowej w Chobocie)
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, ul. Szkolna 4, 05-079 Okuniew (dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie)

 

Zadanie zostało zlecone Educate Iwona Napiórkowska Chobot 50B, 05-074 Halinów.

Przed zajęciami od godz. 730 i po zajęciach do godz. 1700 będzie zorganizowana opieka, chętne osoby prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania do organizatora.

Koszt udziału dziecka w/w zajęciach to: 9 zł dziennie przeznaczony na wyżywienie oraz 40 zł na dodatkowe atrakcje oraz środki ochrony osobistej. Warunkiem uczestnictwa dziecka w akcji letniej jest złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty.

Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają  za dowóz i powrót  dziecka z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu.