Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

                                  Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

 

Ferie zimowe

 

13 - 26 lutego 2023 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6-11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

23-25 maja 2023r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

  

Dodatkowe dni wolne na mocy zarządzenia dyrektora ZSP

31 października 2022 (poniedziałek)

2 listopada 2022

2 maja 2023 (wtorek)

Trzy dni egzaminu ósmoklasisty + dzień po egzaminie

9 czerwca 2023 (piątek)