Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

                                  Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

 

Ferie zimowe 

15 - 28 stycznia 2024 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja 2024r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024r.

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.

  

Dodatkowe dni wolne na mocy zarządzenia dyrektora ZSP

22 grudnia 2023r. (pt.)

2, 3.11.2023r. (czw., pt.)

2 maja 2024r. (czw.)

14, 15, 16 maja 2024r.

31 maja 2024r. (piątek)