Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli będzie prowadzona, tak jak w latach ubiegłych, za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Linkwww.gminahalinow.przedszkola.vnabor.pl

Rekrutacja rozpocznie się 24 lutego 2020r. o godzinie 8.00 poprzez zalogowanie, wypełnienie, wydrukowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wypełniony wniosek składamy w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.30.

Zakończenie składania wypełnionych wniosków wraz z odpowiednimi dokumentami -  6 marca 2020r. godz. 15.00

Zarządzenie Burmistrza Halinowa - http://bip.halinow.pl/dokument-1772-zarzadzenie_nr_13_2020_burmistrza.html 

Uwaga: Zarzadzenie zmieniające terminy rekrutacji uzupełniającej z dnia 24 marca 2020r. - pobierz

TERMINY CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020 (g.8.00)- 06.03.2020 (g.15.00)

06.04.2020 (g.8.00)- 07.04.2020 (g.15.00)

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 ustawy

16.03.2020-20.03.2020

08.04.2020-15.04.2020

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.03.2020

16.04.2020

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.03.2020-31.03.2020

17.04.2020

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.04.2020

20.04.2020

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA 30-31 marca 2020r.

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce, potwierdzenia woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

- mailowo   wysyłając oświadczenie wg poniżej zamieszczonego wzoru => wskazaneszkolaokuniew@halinow.pl

- osobiście - w wejściu do budynku szkoły będą znajdowały się druki oświadczeń, które będzie można zostawić w specjalnie do tego przeznaczonym pudełku

Wzór oświadczenia - pobierz

Warunkiem koniecznym przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.285.2017