Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Rekrutacja do przedszkoli będzie prowadzona, tak jak w latach ubiegłych, za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Linkwww.gminahalinow.przedszkola.vnabor.pl

WAŻNE: Rekrutacja rozpocznie się 8 marca 2021r. o godzinie 8.00 poprzez zalogowanie, wypełnienie, wydrukowanie i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wypełniony wniosek z dokumentami składamy w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.30.

Zakończenie składania wypełnionych wniosków wraz z odpowiednimi dokumentami -  18 marca 2021r. godz. 15.00

Zarządzenie Burmistrza Halinowa z dnia 29 stycznia 2021r.

TERMINY CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

8.03.2021 (g.8.00)- 18.03.2021 (g.15.00)

19.04.2021 (g.8.00)- 20.04.2021 (g.15.00)

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 ustawy

22.03.2021-26.03.2021

21.04.2021-23.04.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.03.2021

26.04.2021

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

8.04.2021-9.04.2021

27.04.2021

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.04.2021

28.04.2021

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w Okuniewie  - pobierz

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA 8-9 kwietnia 2021r. - pobierz druk

Warunkiem koniecznym przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka. Rodzic, który nie dokona potwierdzenia w postaci pisemnej, musi liczyć się z faktem, iż dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

Druk potwierdzenia woli można złożyć osobiście w budynku szkoły (wrzucić do skrzynki na dokumenty) lub wysłać skan na adres:szkolaokuniew@halinow.pl 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.285.2017