Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 Rekrutacja do przedszkoli będzie prowadzona, tak jak w latach ubiegłych, za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Linkwww.gminahalinow.przedszkola.vnabor.pl

WAŻNE:

Rekrutacja rozpocznie się 6 marca 2023r. o godzinie 8.00 poprzez:

- zalogowanie,

- wypełnienie,

- wydrukowanie

- i złożenie wniosku

o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wypełniony wniosek z dokumentami (w koszulce) składamy w: 

- budynku szkoły w sekretariacie (7.30-15.30) lub

- w budynku przedszkola, wrzucając do skrzynki na dokumenty przy głównym wejściu w godzinach 7.30-17.00

 

Zakończenie składania wypełnionych wniosków wraz z odpowiednimi dokumentami 16 marca 2023r. godz. 15.00

 

Zarządzenie Burmistrza Halinowa nr 10.2023 z dnia 23 stycznia 2023r.

 

 TERMINY CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6.03.2023 (g.8.00)- 16.03.2023 (g.15.00)

24.04.2023 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 ustawy

20.03.2023-24.03.2023

25.04.2023

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.03.2023 (g.12.00)

27.04.2023 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.03.2023 (g.8.00) - 5.04.2023 (g.15.00)

27.04.2023 - 28.04.2023 (g.12.00)

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.04.2023 (g.12.00)

28.04.2023 (g.15.00)

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA 30.03 - 5.04 2023r. 

druk

Warunkiem koniecznym przyjęcia zakwalifikowanego dziecka do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych jest potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka. Rodzic, który nie dokona potwierdzenia w postaci pisemnej, musi liczyć się z faktem, iż dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

Druk potwierdzenia woli można złożyć osobiście w budynku szkoły lub w budynku przedszkola (wrzucić do skrzynki na dokumenty) lub wysłać skan na adres:szkolaokuniew@halinow.pl 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.285.2017