Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE 

Nauczyciele przedszkola i oddziałów przedszkolnych 2021/2022

Małgorzata Proch - wychowawca grupy 

Monika Gawlik - wychowawca grupy 

Hanna Grądzka - wychowawca grupy 

Aneta Stankowska – Cieśluk – wychowawca grupy 

Marzena Wyganowska – wychowawca grupy 

Marta Orzechowska – wychowawca grupy 

Magdalena Rutkowska - wychowawca grupy 

Monika Roguska – wychowawca grupy 

Ewa Szczepańska – wychowawca grupy 

Weronika Szuba - wychowawca grupy 

Klaudyna Bobryk - wychowawca hrupy

Dominika Szulim - wychowawca grupy

Paulina Bałdyga - wychowawca grupy "Motylki" - 0b (oddział przedszkolny w szkole podstawowej)

Język angielski:

Dominika Szulim

Logopeda

Katarzyna Wołos

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej 2021/2022

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Bala

Beata Pieniak

Ewa Niedziałek 

Renata Galińska 

Klaudia Bieńkowska

Anna Kufel

Nauczyciele klas 4-8 

Małgorzata  Biernacka   -  język polski,

Dorota Borowik  - wychowanie fizyczne

Agata Budkiewicz - matematyka

Wioletta  Ceglińska  -  plastyka

Małgorzata  Dubińska  -  informatyka

Karolina Hochman - Słoma -  język niemiecki

s.Beata Karwowska  -  religia

Katarzyna  Knapik  -  historia, wiedza o społeczeństwie, 

Zofia  Kruszewska  -  język angielski

Marzena  Kudelska  -  plastyka, technika, fizyka

Wioletta Kurowska - wychowanie do życia w rodzinie

Beata  Magdziarz  -  matematyka

Katarzyna Noszczak - język polski, muzyka

Beata Pieniak - chemia

Barbara  Podgórska  -  biologia, geografia, przyroda

Michał Parszewski - wychowanie fizyczne

Katarzyna Rzeplińska - religia

Ewa Szpakowska  -  język angielski, 

Urszula Woźnica - doradztwo zawodowe 

Nauczyciele specjaliści:

Pedagog szkolny:

Urszula Woźnica 

Psycholog

Dorota Sadoch

Logopeda:

Katarzyna Wołos

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno - kompensacyjne)

Ewa Niedziałek

Marzena Kudelska

Nauczyciel wspomagający

Anna Skuza

Dorota Borowik

Klaudyna Bobryk

Biblioteka

Marek Michalak

Świetlica

Agata Budkiewicz

Katarzyna Rzeplińska

s.Beata Karwowska

Piotr Budrowski

Katarzyna Wołos

 

Wychowawcy w roku szkolnym 2021/2022

Klasa 1a – Beata Pieniak

Klasa 1b – Magdalena Bala

Klasa 2a – Klaudia Bieńkowska

Klasa 2b – Ewa NIedziałek

Klasa 3a –Anna Kufel

Klasa 3b - Renata Galińska

Klasa 4 – Katarzyna Noszczak

Klasa 5a - Barbara Podgórska

Klasa 5b -  Marzena Kudelska

Klasa 6 – Małgorzata Biernacka

Klasa 7a – Beata Magdziarz

Klasa 7b – Katarzyna Knapik

Klasa 8a – Michał Parszewski

Klasa 8b - Dorota Borowik