Rekrutacja Szkoła Podstawowa 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Uchwała Nr XXXI.284.2017 Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów na rok szkolny 2023/2024

 

  • Do klasy I szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmujemy z urzędu, na podstawie wypełnionego przez rodzica Zgłoszenia dziecka do szkoły. (poniżej)
  • Ze względu na planowanie organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2023/2024 prosimy rodziców o złożenie wniosków w miesiącu lutym  u wychowawców grup  0a i 0b. 
  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek rodzica dziecka.(poniżej) 
  • Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
  • Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły organ prowadzący określił kryteria naboru oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Obowiązek szkolny od 2017r. 

 

Wnioski o przyjęcie dla dzieci z naszego obwodu (składamy obydwa dokumenty):

- Zgłoszenie ucznia - pobierz

- Oświadczenia - pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

- zgłoszenie ucznia - pobierz