Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:
 
 Wioletta Ceglińska 
 
 
Wicedyrektor  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:
 
 Małgorzata Dubińska