Dyrekcja Zespołu

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:
 
 Wioletta Ceglińska 
 
e-mail: wioletta.ceglinska@szkolaokuniew.pl
 
Wicedyrektor  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:
 
 Małgorzata Dubińska