Logopeda

p.Anna Budek - przedszkole

p. Grażyna Kurowska - szkoła

 

Mówię, więc  jestem

 

logopeda

Jedną z najważniejszych i podstawowych umiejętności, jakie nabywa dziecko,  jest zdolność komunikowania się z drugim człowiekiem.

Środowiskiem, w którym rozwija się mowa dziecka jest dom rodzinny, a następnie przedszkole i szkoła. Ponieważ proces ten nie zawsze przebiega tak, jak byśmy sobie życzyli, musimy sięgnąć po pomoc specjalisty- LOGOPEDY.                                                                                                                                                                                          

Jego zadaniem jest pomoc DZIECKU w:

  • kształtowaniu prawidłowej mowy, czyli dbaniu o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • doskonaleniu mowy już ukształtowanej,
  • usunięciu powstałej wady wymowy lub zaburzenia  mowy
  • nauczaniu  mowy w przypadku jej braku lub utraty
  • nauce czytania i pisania.

 

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole i przedszkolu w większości przypadków prowadzone są indywidualnie i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzenia mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację, ćwiczeń oddechowych wykonuje się zabawy stymulujące językowy rozwój.

Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym.

W trakcie zajęć logopedycznych posługujemy  się różnorodnymi metodami, zasadami i formami pracy. Są one dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz warunków jego życia.

Prosimy, aby Państwo pamiętali , że jednym z  warunków sukcesu w terapii  logopedycznej jest aktywny udział Rodziców i ich praca z dzieckiem w domu.  

Razem możemy więcej.