Obiady

Informacja dotycząca odwoływania obiadów:

Obiady w szkole podstawowej odwołujemy najpóźniej do godziny 8.30:

- telefonicznie 227837124

- mailowo: szkolaokuniew@halinow.pl

 

Płatności:

Do 10 dnia każdego miesiąca - prosimy o terminowe wpłaty.

 

Dane do przelewu za wyżywienie:

 Jarosław Woźnica

 numer konta: 71124021481111001075116450

 Tytuł: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/GRUPA LUB KLASA/OKUNIEW