O nas

       Żyrafki to wesoła grupa dzieci 4-5-letnich, wśród których jest 14 dziewczynek i 7 chłopców. W przedszkolu dzieci uczą się zasad współżycia w grupie, samodzielności, dbania o porządek w sali oraz pogłębiają znajomości poprzez wspólną naukę i zabawę. Podczas zajęć przedszkolaki uczą się nowych wierszyków, piosenek, tańczą, dużo rysują, malują oraz lepią. Dzieci uczestniczą także w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez Panią Marzenę Kudelską. Dużo radości sprawia dzieciom wspólna zabawa na przedszkolnym placu zabaw, w lasku i na boisku szkolnym, gdzie rozładowują pokłady energii. Część dzieci zostaje w przedszkolu po godzinach realizacji podstawy programowej. W tym czasie, po intensywnej pracy i  wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, regenerują siły słuchając czytanych bajek lub słuchowisk. Po odpoczynku jest czas na zjedzenie pysznego podwieczorku oraz zabawę ulubionymi zabawkami w kącikach zainteresowań.

            O miłą atmosferę w grupie, dobrą zabawę oraz bezpieczeństwo dzieci dbają dwie nauczycielki – Pani Marzena Wyganowska i Pani Marta Orzechowska, a pomaga im Pani Elżbieta Olek.