Inspektor Ochrony Danych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejsckiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

Informujemy , iż Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie jest:

Pani Małgorzata Potręć   - mail: inspektor@cbi24.pl