Terapia pedagogiczna

Zajęcia z terapii pedagogicznej w roku 2022/2023 prowadzą:

p. Ewa Niedziałek

p. Renata Galińska

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

(terapia pedagogiczna)

 

zalecane dla uczniów, którzy mają trudności w zakresie czytania, pisania i uczenia się.

 

 • Zajęcia przeznaczone są dla  uczniów, którzy chcą szybciej i łatwiej zdobywać wiedzę, osiągać lepsze wyniki w nauce, pięknie czytać i poprawnie pisać.

 

 • Dzięki ćwiczeniom, grom i zabawom odpowiednio dobranym do wieku, możliwości oraz potrzeb dzieci wzrasta motywacja do nauki, tempo oraz poprawność czytania i pisania, rozumienie samodzielnie czytanych poleceń i tekstów.                                

 

Podczas zajęć uczniowie:

 

 • doskonalą umiejętności czytania cichego i głośnego w zakresie techniki, poprawności i rozumienia treści,
 • wypracowują nawyki poprawnego pisania,
 • doskonalą świadomość i czujność ortograficzną,
 • rozwijają pozytywne nastawienie i motywację do opanowania umiejętności czytania,
 • rozwijają sprawności intelektualne, myślenia i uwagi,
 • rozwijają poczucie własnej wartości,
 • wdrażają się do samodzielnej pracy,
 • usprawniają funkcje odpowiedzialne za proces uczenia się,
 • doskonalą umiejętność komunikowania się i pracy w grupie.