Rozkład dnia

Plan dnia w grupie Żyrafki

 

7.00-8.00    Dzień dobry w przedszkolu. Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8.00-8.15    Zabawy: ruchowe, przy muzyce, w kole.

8.15-8.30    Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, wyrabianie nawyków higienicznych.

8.30-9.00    Śniadanie - kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

9.00-9.10    Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9.10-9.20    Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

9.20-10.00  Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową.

10.00-10.15  Zabawy ruchowe organizowane lub podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.15-10.45  Swobodne zabawy.

10.45-11.45  Spacery, wycieczki  (obserwacje przyrodnicze), zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

11.45-12.00  Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe

12.00-12.30  Obiad - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

12.30-14.15  Przygotowanie do odpoczynku poobiedniego - kształtowanie czynności samoobsługowych.

14.15-14.30  Przygotowanie do podwieczorku - czynności samoobsługowe.

14.30-15.00  Podwieczorek - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

15.00-15.15  Czynności higieniczne.

15.15-17.00  Gry i zabawy. Indywidualna praca z dziećmi.

17.00-18.00  Zabawy swobodne - grupy łączone.