Rozkład dnia

Plan dnia w grupie Żyrafki

 

7.00 - 8.00       Schodzenie się dzieci – grupy łączone, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8.00 - 9.00        Zabawy swobodne lub kierowane. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe. Czynności higieniczne.

9.00- 9.30        Śniadanie – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego przygotowania i kulturalnego spożywania posiłków

9.30 - 9.40       Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9.40 – 10.25    Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności, dostosowanych do możliwości dzieci.

10.20-10.40    Zabawy ruchowe organizowane lub podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.40-11.15    Zabawy swobodne.

11.15-12.15    Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe z użyciem sprzętów terenowych, zabawy rozwijające wyobraźnię, bezpieczne korzystanie ze sprzętów.

12.15–12.30  Czynności higieniczne przed posiłkiem.

12.13–13.00   Obiad kształtowanie nawyku prawidłowego posługiwanie się sztućcami, używanie zwrotów grzecznościowych.

13.00–14.20   Czynności higieniczne, odpoczynek poobiedni, zajęcia relaksacyjne, słuchanie czytanych bajek, opowiadań, słuchowisk bądź muzyki relaksacyjnej.

14.20–14.40   Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.40–15.00   Podwieczorek. Utrwalenie nawyków zdrowego żywienia, dbanie o spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców.

15.00–16.00   Utrwalanie wiadomości, dokańczanie zadań rozpoczętych przed południem, zabawy ze śpiewem, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.

16.00–18.00   Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Aktywność własna i zespołowa. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.