Rozkład dnia

Plan dnia w grupie Żyrafki

 

07:00 - 08:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

08:15 - 08:30 Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych.

08:30 - 09:00 Śniadanie- zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i prawidłową postawę ciała.

09:00 - 09:30 Czynności higieniczne po posiłku. Przygotowanie do zajęć.

09:30 - 09:45 Ćwiczenia poranne. Zabawy muzyczno- ruchowe.

09:45 - 10:15 Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze. Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową. Dostosowanie aktywności do możliwości dzieci.

10:15 - 10:45 Zabawy swobodne- zwracanie uwagi na zgodną zabawę i odkładanie zabawek na miejsce po skończonej zabawie.

10:45 - 11:45 Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu- czynności samoobsługowe. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

12:00 - 12:30 Obiad- zwracanie uwagi na samodzielne spożywanie posiłku i kulturalne zachowanie przy stole.

12:30 - 12:45 Przygotowanie do odpoczynku- kształtowanie czynności samoobsługowych.

12:45 - 14:15 Odpoczynek- słuchanie czytanych bajek słuchowisk oraz muzyki relaksacyjnej.

14:15 - 14:30 Przygotowanie do podwieczorku- utrwalanie nawyków higienicznych.

14:30 - 14:50 Podwieczorek- zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie przy stole i zachowanie porządku wokół siebie

14:50 - 16:00 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy zespołowe. Zachęcanie do zabaw konstrukcyjnych oraz rysowania. Rozchodzenie się dzieci

16:00 - 18:00 Zabawy swobodne- grupy łączone.