Madagaskar

Akcja MADAGASKAR

 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okuniewie, w skład którego wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum już od 10 lat na stałe objęli pomocą dzieci z misji Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi na Madagaskarze, gdzie od kilkunastu lat pracuje s. Władysława Piróg. Co miesiąc dzieci i młodzież zbierają pieniądze i za pośrednictwem wychowawców przekazują je Małgorzacie Dubińskiej, która jest koordynatorem akcji w szkole.

Nasza pomoc finansowa kierowana jest na najpotrzebniejsze rzeczy m.in. lekarstwa, żywność, budowę stołówki, adopcję dziecka na odległość. Nasi uczniowie opiekują się Charline – jedną z malgaskich dziewczynek. Dzięki naszej pomocy finansowej dla Charline siostra Władysława finansuje na bieżąco jej pobyt w szkole, kupuje niezbędne rzeczy. 

Kwota, którą udało nam się zebrać dzięki ofiarności naszych uczniów i ich rodziców prezentuje tabela.

Rok szkolny Zebrana kwota
2006/2007 2 872,74 zł
2007/2008 4 257,40 zł
2008/2009 7 819,50 zł
2009/2010 7 069,45 zł
2010/2011 5 603,60 zł
2011/2012 2 340,62 zł
2012/2013 2 156,27 zł
2013/2014 1 472,94 zł
2014/2015 1 246,56 zł
2015/2016 1 562,83 zł
Razem 36 401,91 zł