1%
Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

"Stawiamy na wiedzę!

Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów"  

 


Wszystkie aktualne informacje dla szkoły i przedszkola znajdują się w zakładce INFORMACJE BIEŻĄCE 

Od dnia 23 lutego  2021r zmiany w zasadach bezpośredniej obsługi interesanta (zakładka: informacje bieżące)


SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od 27 marca, do dnia 18 kwietnia zostają zamknięte przedszkola, a opieka będzie WYŁĄCZNIE dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych (m. in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Rodzicom pozostającym z dziećmi w domu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r., z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 18 kwietnia 2021r, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie WSZYSTKICH klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Nauczyciele i uczniowie spotykają się na platformie Microsoft Teams. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym, z zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiających połączenie się z uczniami: Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny.

Uczniowie łączą się z nauczycielem w godzinach trwania zajęć. Lekcje trwają 45 minut. Każdy powinien mieć sprawny mikrofon i kamerę. 

Wszystkich obowiązują Zasady funkcjonowania szkoły podczczas nauczania zdalnego.

Dyrektor ZSP w Okuniewie

Wioletta Ceglińska


 

Aktualności