O nas

         

Tygryski to grupa dzieci 3-4-letnich, wśród których jest 11 dziewczynek i 13 chłopców. Przedszkolaki chętnie biorą udział w zabawach muzyczno-ruchowych oraz są bardzo ciekawe świata. W przedszkolu uczą się samodzielności, współpracy w grupie oraz przestrzegania ustalonych wcześniej zasad. Podczas zajęć dużo śpiewają, tańczą, rysują, malują oraz lepią z różnych mas plastycznych. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez Panią Dominikę Szulim, a z religii – przez Panią Katarzynę Rzeplińską. Po zajęciach dzieci chętnie spędzają czas na placu zabaw, w lasku lub na boisku szkolnym. Popołudniami dzieci odpoczywają, słuchając muzyki relaksacyjnej bądź opowiadań czytanych przez nauczycielki. Po odpoczynku przedszkolaki mają czas swobodny na zabawy ulubionymi zabawkami.

Wychowawcami grupy są Pani Aneta Stankowska-Cieśluk i Pani Weronika Szuba. Pomaga im Pani Agnieszka Klepacka. We trójkę dbają o wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo oraz życzliwą atmosferę w grupie.