Informacje dla rodziców

  


Przekaż 1% podatku

W bieżącym roku kalendarzowym (2016), po porozumieniu z Radą Rodziców, podpisaliśmy porozumienie z Fundacją Studencką Młodzi Młodym. W ramach tego porozumienia można przekazać 1% podatku na rzecz naszego zespołu, jak również wesprzeć finansowo naszą placówkę. Logując się na stronie www.fsmm.pl  i wpisując w okienko  "wyszukaj profil": ZSP OKUNIEW 7342, otrzymacie Państwo dostęp do naszego profilu. Tam można pobrać program do rozliczania PIT oraz dokonać przelewu na konto naszej szkoły. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.