Rozkład dnia

Rozkład dnia w grupie „Motylki”

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Grupy łączone.

8:00 – 8:20 Ćwiczenia poranne w formie zabawowej lub zadaniowej, zdyscyplinowanie grupy, wspomaganie rozwoju dzieci w sferze ruchowej.

8:20 - 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 8:50 Śniadanie – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8:50 – 9:00 Czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do zajęć.

9:00 - 9:30 Zajęcia dydaktyczne - realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

9:30 – 10:00 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej.

10:00 – 10:30 Zabawy swobodne w sali.

10:30 – 11:00 Zajęcia dydaktyczne - realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

11:00 – 11:45 Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe, sportowe, swobodne na powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub na boisku.

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe.

12:00 – 12:30 Obiad – wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

12:30 – 13:00 Bajkoterapia – słuchanie opowiadań i bajek, zabawy uspokajające i relaksacyjne. Praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi określone trudności edukacyjne, bądź rozwijająca ich talenty i zainteresowania

13:00 – 13:40 Praca indywidualna i grupowa z dziećmi – zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

13.40 – 14.20 Zabawy integrujące, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, zabawy ruchowe, plastyczno- techniczne.

14.20 – 14.30 Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do podwieczorka.

14.30 – 14.50 Podwieczorek, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych.

14.50 – 17.00 Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne – tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci. Rozchodzenie się dzieci.

17.00 – 18.00 Grupa łączona ze świetlicą.