Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia 

7.00- 8.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Grupy łączone. 

8.00 – 8.20 Ćwiczenia poranne w formie zabawowej lub zadaniowej, dyscyplinowanie grupy, wspomaganie rozwoju dzieci w sferze ruchowej. 

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe  
w łazience. 

8.30 – 8.50 Śniadanie - wyrabianie nawyków higieniczno  - kulturalnych. 

8.50 – 9.00 Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do zajęć. 

9.00 -9.30 Zajęcia dydaktyczne - realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

9.30 -10.00 Zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzykalnej, językowej, matematycznej. 

10.00 – 10.30  Zabawy swobodne w sali. 

10.30 – 11.00 Zajęcia dydaktyczne -  realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

11.00 – 11.45 Spacer, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zabawy ruchowe, swobodne na powietrzu, zabawy na przedszkolnym placu zabaw. 

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno - porządkowe. 

12.00 – 12.30 Obiad - wyrabianie nawyków higienicznyczo - kulturalnych. 

12.30 – 13.00 Bajkoterapia - słuchanie opowiadań, bajek, zabawy uspokajające, relaksacyjne, wyciszające. Praca wyrównawcza z dziećmi. 

13.00 – 13.40 Praca indywidualna lub grupowa z dziećmi- zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. 

13.40 – 14.20 Zabawy integrujące, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne. 

14.20 – 14.30 Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku. 

14.30 – 14.50 Podwieczorek wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych. 

14.50 – 17.30 Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy swobodne, praca indywidualna i wyrównawcza  
z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.