Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia  w grupie Słoniki 4-latki

7:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań. Tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie.

8:00-8:15 Zabawy ruchowe

8:15- 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

8:30-9:00 Śniadanie - zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, prawidłową postawę ciała. 

9:00-9:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć

9:30-10:00 Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu podstawę programową dostosowana do możliwości dzieci.

10:00-10:15 Zabawy ruchowe organizowane lub podejmowane z inicjatywy dzieci.

10:15-10:45 Swobodne zabawy

10:45-11:45 Spacery, wycieczki (obserwacje przyrodnicze), zabawy dowolne na powietrzu lub w ogrodzie.

11:45-12:00 Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe, kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych.

12:00-12:30 Obiad - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

12:30-12:45 Przygotowanie do odpoczynku, kształtowanie czynności samoobsługowych.

12:45-14:15 Odpoczynek poobiedni; słuchanie czytanych bajek, opowiadań, słuchowisk lub muzyki relaksacyjnej.

14:15-14:30  Przygotowanie do podwieczorku - czynności samoobsługowe.

14:30-14:50 Podwieczorek - zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz porządek wokół siebie.

14:50-15:00 Zabawy ruchowe

15:00-16:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci. Aktywność własna. Rozmowy z rodzicami.

16:00-18:00 Swobodne zabawy. Grupy łączone.