Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dzieci 3- letnie „Słoniki”

 

7:00 – 8:15  Schodzenie się dzieci: praca indywidualna lub w małych grupach.  Indywidualne rozmowy z rodzicami.

8:15 – 8:30  Przygotowanie do śniadania- kształtowanie czynności samoobsługowych, higienicznych  oraz kulturalnych.

8:30 – 9:00  Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 9:30  Czynności higieniczne po posiłku, przygotowanie do zajęć.

9:30 – 9:45  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

9:45 – 10:15   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

10:15 – 10:45  Zabawy swobodne.

10:45 – 11.45  Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy na powietrzu lub w sali (w razie niekorzystnej aury).

11:45 – 12.00  Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe,  kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

12:00 – 12:30  Obiad – wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.30 – 12:45  Przygotowanie do odpoczynku – kształtowanie czynności samoobsługowych.

12.45 – 14:15  Odpoczynek – słuchanie czytanych bajek, słuchowisk lub muzyki relaksacyjnej.

14.15 – 14:30  Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 14:50  Podwieczorek - zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku oraz zachowanie porządku wokół siebie.

 14:50 – 17:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Aktywność własna i zespołowa. Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.    Gry i zabawy dydaktyczne  w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

17:00 – 18:00  Zabawy swobodne – grupy łączone.