Rozkład dnia

7.00 – 8.00    Schodzenie się dzieci – grupy łączone. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.

8.00 – 8.30     Zabawy swobodne lub kierowane. Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne.

8.30 – 8.50     Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.

8.50 – 9.00      Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczne i samoobsługowe.

9.00 – 9.20     Śniadanie – kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

9.20– 9.30     Zabawy w kącikach zainteresowań, przygotowanie do zajęć.

9.30 - 10.30    Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze - realizacja zadań edukacyjnych  w różnych sferach aktywności dostosowanych do możliwości dzieci.

10.30 – 11.15 Zabawy swobodne.

11. 15 – 12.15  Pobyt na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje, gry i zabawy ruchowe.

12.15 – 12.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe przed posiłkiem.

12.30 -  13.00  Obiad - kształtowanie nawyków zdrowego żywienia, prawidłowego posługiwania się sztućcami, używanie zwrotów grzecznościowych: smacznego, dziękuję.

13.00 – 13.30  Odpoczynek poobiedni: zajęcia relaksacyjne i wyciszające, słuchanie czytanych bajek, opowiadań, słuchowisk bądź muzyki relaksacyjnej.

13.30 -14.50   Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, utrwalanie wiadomości, dokańczanie zadań rozpoczętych przed południem, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności. Zabawy ruchowe, przygotowanie się do podwieczorku.

14.50 – 15.10    Podwieczorek – utrwalanie nawyków zdrowego żywienia, dbanie o spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców.

15.10 - 17.00   Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Aktywność własna  i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Rozchodzenie się dzieci kontakty indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb.

17.00 – 18.00   Zabawy swobodne – grupy łączone.