O nas

  Pingwinki to wesoła grupa dzieci 5-letnich, wśród których jest 19 dziewczynek i 6 chłopców. W przedszkolu dzieci uczą się zasad współżycia w grupie, samodzielności, dbania o porządek w sali oraz pogłębiają znajomości poprzez wspólną naukę i zabawę. Podczas zajęć przedszkolaki uczą się nowych wierszyków, piosenek, tańczą, dużo rysują, malują oraz lepią. 5-latki uczestniczą także w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez Panią Dominikę Szulim oraz religii prowadzonej przez Panią Katarzynę Rzeplińską. Dużo radości sprawiają dzieciom spacery i wspólna zabawa na nowym przedszkolnym placu zabaw, w lasku i na boisku szkolnym, gdzie rozładowują pokłady energii. Część dzieci zostaje w przedszkolu po godzinach realizacji podstawy programowej. W tym czasie, po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, regenerują siły słuchając czytanych bajek lub słuchowisk. Po odpoczynku jest czas na zjedzenie pysznego podwieczorku oraz zabawę ulubionymi zabawkami w kącikach zainteresowań.

      O miłą atmosferę w grupie, dobrą zabawę oraz bezpieczeństwo dzieci dbają dwie nauczycielki – Pani Anna Wąsowska i Pani Marta Orzechowska, a pomaga im Pani Iwona Rak.