Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:

7:00 – 8:15 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych.

8:30 – 9:00 Śniadanie - zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i prawidłową postawę ciała.

9:00 – 9:30 Czynności higieniczne po posiłku. Przygotowanie do zajęć.

9:30 – 9:45 Ćwiczenia poranne i zabawy muzyczno-ruchowe.

9:45 – 10:15 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową. Dostosowanie aktywności do możliwości dzieci.

10:15 – 10:45 Zabawy swobodne – zwracanie uwagi na zgodną zabawę i odkładanie zabawek na miejsce po skończonej zabawie.

10:45 – 11:45 Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

12:00 – 12:30 Obiad – zwracanie uwagi na samodzielne spożywanie posiłku i kulturalne zachowanie przy stole.

12:30 – 12:45 Przygotowanie do odpoczynku – kształtowanie czynności samoobsługowych.

12:45 – 14:15 Odpoczynek – słuchanie czytanych bajek, słuchowisk lub muzyki relaksacyjnej.

14:15 -14:30 Przygotowanie do podwieczorku – utrwalanie nawyków higienicznych.

14:30 – 14:50 Podwieczorek – zwracania uwagi na kulturalne zachowanie przy stole i zachowanie porządku wokół siebie.

14:50 – 17:00 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci. Gry i zabawy zespołowe. Zachęcanie do zabaw konstrukcyjnych oraz rysowania. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.

17:00 – 18:00 Zabawy swobodne - grupy łączone