Rozkład dnia

Ramowy rozkład  dnia w gr. Tygrysków

7.00-8.00 – Schodzenie się dzieci – grupy łączone, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8.00-8.15 – Zabawy ruchowe.

8.15-8.30 – Przygotowanie do śniadania – kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

8.30-9.00 – Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków.

9.00-9.30 – Czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć.

9.30-10.00 – Zajęcia edukacyjne wynikające z realizacji podstawy programowej.

10.00-10.15 – Zabawy ruchowe organizowane lub podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.15-10.45 – Zabawy swobodne.

10.45-11.45 – Spacery i zabawy na powietrzu.

11.45-12.00 – Przygotowanie do obiadu – doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

12.00-12.30 – Obiad – kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole.

12.30-12.45 – Przygotowanie do odpoczynku – doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

12.45-14.15 – Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

14.15-14.30 – Przygotowanie do podwieczorku – ćwiczenie umiejętności samoobsługowych.

14.30-14.50 – Podwieczorek – zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole.

14.50-15.00 – Zabawy ruchowe.

15.00-18.00 – Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom oraz  aktywność własna dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Rozmowy z rodzicami.